Stacja GPZ (Główny punkt zasilania) jest jednym z najważniejszych elementów sieci. Zapewniamy Państwu kompleksową obsługę stacji wysokiego, średniego napięcia wykonując m.in:

  • okresowe pomiary ochronne
  • okresowe przeglądy wizualne
  • okresowe inspekcje kamerą termowizyjną
  • okresowe badania kluczowych elementów stacji